فيلم 300 – وظيفه ما

فيلم 300 اكران شده است.امارها نشان مي‌دهد كه استقبال از ان خوب بوده است.نقدهای بسياری نيز بر ان نوشته شده است.اما انگار ماجرا شبيه اين است كه كسي ماه را با انگشتش به ما نشان دهد ولي ما به نوك انگشت نگاه كنيم.دوستان !من ادعای دانستن خفيات را ندارم.اما حس مي‌كنم اين قبيل ماجراها نكات بسيار برای اموختن داشته باشد.

نگرانی من از بی حرمتی به ايران باستان نيست.از دو حال خارج نيست:يا اين بی‌احترامی(به زعم ما) اگاهانه بوده يا نااگاهانه.اما اين تاثيری در نتيجه‌ای كه مي‌خواهم بگيرم ندارد.

ببينيد!در افكار عمومی جهان (و بخصوص در ايران) انگليس به توطئه‌گری معروف است.در افكار ما ژاپنی‌ها انسانهايي سخت‌كوشند.درست است كه اينها با حقيقت مطابقت دارند اما صد در صد درست نيستند.

به نظر من ما بهتر است به فيلم 300 بعنوان آيينه‌ای از تصور افكار عمومی جهان به حال حاضر خود نگاه كنيم. همه ما مي‌دانيم كه اين تصور باطل است. همانگونه كه بسياری از امريكاييان فكر مي‌كنند هر عربی تروريست است و اين تصور غلط است اما به شيوه ساده‌ای نمی‌توان اين را به امريكاييان تفهيم كرد.اينجا دقيقا مصداق ضرب المثل «مار گزيده از ريسمان سياه وسفيد مي‌ترسد » مي‌باشد.فيلم 300 در حقيقت بازتاب نگرانی روح جمعی ناخوداگاه امريكايي از ايران اتمي امروز است.

بگذاريد با مثالی توضيح دهم.حتما شما فيلمهای پليسي ديده‌ايد كه در ان يك جرمی اتفاق مي افتد.شخصی به اشتباه در مظان اتهام قرار مي گيرد.ان شخص در منزلش اسلحه‌ای برای دفاع از خود دارد و ان را در دست گرفته.تمام اطراف منزل در محاصره نيروی پليس است.ان فرد با تمام قوا توضيح مي دهد كه اشتباهی رخ داده است اما در ان وضعيت پليس‌ها تنها يك جمله را تكرار مي كنند:اسلحه‌ات را بينداز پايين.  در همين مدت پرونده وی را از اولين روز تولدش تا ان لحظه چك مي‌كنند و در ان چند خطا مثل دعوای محلی هم پيدا مي‌كنند.

خب!شما چه فكر مي‌كنيد؟يك وضعيت كاملا بحرانی كه سراسر سوء‌تفاهم است.در اين لحظه ان شخص با تمام قوا خود مي‌خواهد ثابت كند كه انها در اشتباهند اما هر حركت وی از جانب پليس به عنوان تهديد تلقی مي‌شود.

من فكر مي‌كنم ما (ايران) در وضعيت فعلي همان فرد هستيم.دوست داشته باشيم يا نداشته باشيم نيروهای پليس كه مارا محاصره كرده‌اند بسياران هستند كه در راس انها امريكاست.فيلم 300 در حقيقت تصور اشتباه از ما ايرانيان امروز در فكر امريكاييان امروز است.اين تصور انعكاس روح جمعی ناخوداگاه امريكایی است كه البته توسط رسانه‌های گروهی جهان(اكثر رسانه‌های بزرگ جهان امريكايي هستند) تقويت مي‌شود.«من نمي‌دانم اين كار عمدا انجام مي‌شود يا سهوا؟»حالا بحث اينجاست كه چه كار بايد بكنيم؟

هرچقدر هم كه خشم خود را نشان دهيم انها كه در اين وضعيت بحرانی تصوری كج‌ومعوج از ما دارند تصويری به مراتب بدتر پيدا خواهند كرد.ما در استانه دومين قطعنامه شورای امنيت برعليه ايران هستيم.اين در حقيقت همان گزارشهای فوری تلويزيونی از صحنه محاصره است كه به همراه گزارش افرادی است كه از گذشته مجرم فرضی صحبت مي‌كنند.تمام اين ماجرا به پيچيده‌تر شدن قضيه مي‌انجامد.

اين رشته را خودتان ادامه دهيد….اگر هر يك از طرفين شتاب‌زده و از روی احساسات حركت كنند اين بحران مي‌تواند تبديل به فاجعه شود. نگرانی من از بی‌احترامی به ايران باستان نيست كه ان را در گذر زمان مي‌توانيم برای جهانيان ترميم و اصلاح كنيم.نگرانی من از واكنش شتابزده طرفين هست همان حسي كه به شما در حين ديدن اين فيلم به عنوان ناظر بيرونی صحنه دست مي دهد و با تمام نيرو مي‌خواهيد جلوی سوء‌تفاهم و فاجعه را بگيريد.

پايان اين تريلر چيست؟

Technorati tags:
Advertisements

6 دیدگاه »

 1. peyman said

  مرسی مزیدی جان،نگاه کردن از منظرهای متفاوت بهترین علاج واقعه است…

 2. […] دوم  نگاهی به  فيلم  300  را در  اين لينك  […]

 3. vatandoost said

  نه!… عزیز دل برادر تهیه کننده 300 یک ایرانیه! نمیدونستی! اسمش لاریجانیسم هستش! همون لاریجانی که تو صدا و سیما هرچی قیافه و نقش منفی و زشت بود به سایر قومیتها میداد و با چماق قلم و دوربین تفکر لاریجانیستی قومیت زدائی میکرد! نه.. سانسور چرا جوابی دارید بدید… ظرفیت داشته باشید اگر ایرانی تمام کمالید!؟ ایراندوست اگه هستید!
  تا حالا دیدی یه فارس در دفاع از سایر اقوام به مدعیان پارس! انتقادی کنن!؟
  چرا هی 300 رو تو بوق و کرنا زدید… اینا همه محصول عملکرد خودمان هست. همین چند روز پیش همگام و همزمان با 300 فیلم 5000 توسط خود نفوذیهای دولت مردان به اکران دراومده باید جور دیگر دید عزیز دل برادر: اسکناس 5000 تومانی منقوش به پارس تخم وحدته یا دهن کجی به فرمان رهبری (سال اتحاد ملی!) تخم نفرت؟ بازار تبریز هم که تحریم کرده این اسکناس نفرت رو! مثلا چه کسی در این اوضاع حکم میده که این نوشته بیاد روی اسکناس!؟ چرا جمله وحدت انگیز که همه اقوام رو به اتحاد و وحدت وهمدلی دعوت کنه نوشته نشده! امریکا چقدر احمقه که 70 میلیون دلار هزینه راه اندازی تفرقه اقوام ایرانیست! در صورتیکه اینهمه دولتمرد کینه توز احمقار از خودش مفت مفت در راه امریکا و ضد انقلاب قدم برمیدارند! همین لاریجانی یکیشه!

 4. vatandoost said

  فيلم 5000 :چگونه ايران را ايرانستان كنيم!
  نه!… عزیز دل برادر تهیه کننده 300 یک ایرانیه! نمیدونستی! اسمش لاریجانیسم هستش! همون لاریجانی که تو صدا و سیما هرچی قیافه و نقش منفی و زشت بود به سایر قومیتها میداد و با چماق قلم و دوربین تفکر لاریجانیستی قومیت زدائی میکرد! نه.. سانسور چرا جوابی دارید بدید… ظرفیت داشته باشید اگر ایرانی تمام کمالید!؟ ایراندوست اگه هستید!
  تا حالا دیدی یه فارس در دفاع از سایر اقوام به مدعیان پارس! انتقادی کنن!؟
  چرا هی 300 رو تو بوق و کرنا زدید… اینا همه محصول عملکرد خودمان هست. همین چند روز پیش همگام و همزمان با 300 فیلم 5000 فيلم توسط خود نفوذیهای دولت مردان به اکران دراومده باید جور دیگر دید عزیز دل برادر: اسکناس 5000 تومانی منقوش به پارس تخم وحدته یا دهن کجی به فرمان رهبری (سال اتحاد ملی!) تخم نفرت؟ بازار تبریز هم که تحریم کرده این اسکناس نفرت رو! مثلا چه کسی در این اوضاع حکم میده که این نوشته بیاد روی اسکناس!؟ چرا جمله وحدت انگیز که همه اقوام رو به اتحاد و وحدت وهمدلی دعوت کنه نوشته نشده! امریکا چقدر احمقه که 70 میلیون دلار هزینه راه اندازی تفرقه اقوام ایرانیست! در صورتیکه اینهمه دولتمرد کینه توز احمقار از خودش مفت مفت در راه امریکا و ضد انقلاب قدم برمیدارند! همین لاریجانی یکیشه!

 5. vatandoost said

  فيلم 5000 :چگونه ايران را ايرانستان كنيم!
  نه!… عزیز دل برادر تهیه کننده 300 یک ایرانیه! نمیدونستی! اسمش لاریجانیسم هستش! همون لاریجانی که تو صدا و سیما هرچی قیافه و نقش منفی و زشت بود به سایر قومیتها میداد و با چماق قلم و دوربین تفکر لاریجانیستی قومیت زدائی میکرد! نه.. سانسور چرا جوابی دارید بدید… ظرفیت داشته باشید اگر ایرانی تمام کمالید!؟ ایراندوست اگه هستید!
  تا حالا دیدی یه فارس در دفاع از سایر اقوام به مدعیان پارس! انتقادی کنن!؟
  چرا هی 300 رو تو بوق و کرنا زدید… اینا همه محصول عملکرد خودمان هست. همین چند روز پیش همگام و همزمان با 300 فیلم » (فيلم5000 ) توسط خود نفوذیهای دولت مردان به اکران دراومده باید جور دیگر دید عزیز دل برادر: اسکناس 5000 تومانی منقوش به پارس تخم وحدته یا دهن کجی به فرمان رهبری (سال اتحاد ملی!) تخم نفرت؟ بازار تبریز هم که تحریم کرده این اسکناس نفرت رو! مثلا چه کسی در این اوضاع حکم میده که این نوشته بیاد روی اسکناس!؟ چرا جمله وحدت انگیز که همه اقوام رو به اتحاد و وحدت وهمدلی دعوت کنه نوشته نشده! امریکا چقدر احمقه که 70 میلیون دلار هزینه راه اندازی تفرقه اقوام ایرانیست! در صورتیکه اینهمه دولتمرد کینه توز احمقار از خودش مفت مفت در راه امریکا و ضد انقلاب قدم برمیدارند! همین لاریجانی یکیشه!

 6. غريب said

  هر چيز را نديده به قضاوت كشاندن اشتباه و ژشت ژا زدن به تفكر آزاد بشر است
  مثل جريان آيات شيطاني(سلمان رشكي)و كساني كه ندانسته پا به حمايت گذاشتند همانا
  پستر از بت پرستانند كه پس از كمتر از نيم قرن با تجاوز به ناموس و مال ايراني فاتح ايران شدند و
  چون اسكندر مقدوني آثار هنري وعلمي ايران را به افتزا كشيدند وامروزه نامي از اين 300 ها نيست (اين حرف من بر ضد دين اسلام نيست بلكه پوشش بر عمل كريح يك خليفه معدوم است)

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: